UISKoZaM

Udruženje Inženjera Srbije za Koroziju i Zaštitu Materijala

Serbian Society of Corrosion and Materials Protection

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Institute of Chemisty, Technology and Metallurgy. National Institute of the Republic of Serbia

Inženjerska akademija Srbije

Engineering Academy of Serbia

Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

Institute of General and Physical Chemistry, Belgrade