Publikacije

Sreten Mladenović, Miomir Pavlović i Dušan Stanojević
Korozija i zaštita betona i armiranog betona

|Naručite knjigu slanjem zahteva na e-mail Udruženja|


Glava 1/Osnovne kakrakteristike betona/
Sastav, formiranje strukture, rastvorljivost, propustljivost,…
Glava 2 /Faktori korozije betona/
Hemijski, elektrohemijski, fizičko-hemijski i mikrobiološki faktori
Glava 3 /Klasifikacija korozije betona/
Glava 4 /Korozija betona u raznim sredinama i pod specifičnim uslovima/
Alkalije, kiseline, soli, gasovi,…
Uticaj temperature i sastava; radijaciona postojanost; biokorozija; vatrootpornost
Glava 5 /Korozija armiranog betona/
Korozija armature, utical okolne sredine,…
Elektrohemijsko ponašanje čelika u betonu; lutajuće struje
Glava 6 /Zaštita betona od korozije/
Premazna sredstva, hemijska sredstva, priprema površine,…
Glava 7 /Zaštita armiranog betona/
Privremena i elektrohemijska zaštita; dodaci kao inhibitori korozije
Glava 8 /Korozija i zaštita građevinskih konstrukcija/
Karakteristike sredine, proces razaranja, naprezanje, povećanje postojanosti,…

Jelena B. Bajat
PREVLAKE LEGURA CINKA – ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANJE I KOROZIONA STABILNOST

Iz recenzije
Izbor sadržaja ove knjige je zasnovan na savremenim postupcima zaštite čelika i gvožđa od korozije primenom raznih vrsta prevlaka legura cinka, sa posebnim osvrtom na primeni elektrohemijski taloženih prevlaka legura cinka sa elementima grupe gvožđa. Monografija je nastala kao rezultat dugogodišnjeg istraživačkog i pedagoškog rada autora. Imajući sve ovo u vidu, ova knjiga može da bude od koristi stručnjacima iz neposredne proizvodnje i istraživačima u naučnim institucijama, ali sa druge strane daje mogućnost korišćenja kao udžbeničkog materijala za studente master i doktorskih studija odgovarajućih profila obrazovanja.
Prof. dr Miodrag Maksimović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

|Naručite knjigu slanjem zahteva na e-mail Udruženja|

Iz Sadržaja…

1 /Zaštita površine čelika prevlakama legura/
Klasifikacija legura, metode dobijanja i karakterisanje prevlaka legura…
2 /Elektrohemijsko dobijanje prevlaka legura cinka sa elementima trijade gvožđa/
Uticaj parametara taloženja prevlaka legura cinka na njihova svojstva: vrsta, sastav i temperatura rastvora za taloženje, gustina struje i potencijal taloženja, režim taloženja…
4 /Koroziona stabilnost prevlaka legura cinka sa elementima trijade gvožđa/
Koroziona stabilnost elektrohemijski taloženih prevlaka Zn-Ni, Zn-Co i Zn-Fe legura…

Miomir Pavlović, Dušan Stanojević i Sreten Mladenović
Korozija i zaštita materijala
Tehnološki fakultet Zvornik, 2012; 1. izdanje; tvrdi povez, 476 str.
Recenzenti: prof. dr. Nedeljko Krstajić i prof. dr Jovo Mandić

|Naručite knjigu slanjem zahteva na e-mail Saveza|

Glava 1/Građa, struktura i elektrohemijsko ponašanje metala/
Nastajanje kristala, granice zrna, defekti kristalne rešetke,…
Glava 2 /Termodinamika elektrohemijske korozije metala/
Primena, Spregovi, Stabilnost, Mehanizmi rastvaranja,
Glava 3 /Kinetika elektrohemijske korozije metala/
Glava 4 /Karakteristike elektrohemijske korozije metala/
Korozija pod dejstvom agenasa, Kontaktna korozija
Glava 5 /Pasivnost metala/
Osobine, Proboj pasivnog filma
Glava 6 /Klasifikacija korozionih procesa i vrste korozije materijala/
Metali, nemetali, organski materijali…
Glava 7 /Metode korozionih ispitivanja/
Laboratorija, realni uslovi, brzina korozije
Glava 8 /Hemijska i gasna korozija metala/
Formiranje opni na metalu, vodonična korozija, korozija u neelektrolitima i rastopima, prevlake…
Glava 9 /Principi zaštite materijala od korozije/
Katodna i anodna zaštita, inhibitori, zaštitne prevlake, oplemenjivanje…